Thông báo về việc cấp visa Trung Quốc sau Dịch Covid tháng 8/2020

Kể từ ngày 5/8/2020, Trung tâm visa Trung Quốc thụ lý nhận hồ sơ áp dụng cho các loại thị thực (visa)sau:

  1. Hỗ trợ chủ nghĩa nhan đạo khẩn cấp. Đi Trung Quốc để dự đám tang hoặc thăm người thân bị bệnh nặng, bao gồm: Vợ/chồng, bố mẹ, ông bà nội ngoại, cháu nội, cháu ngoại.
  2. Đoàn tụ gia đình. Bao gồm vợ/chồng và con cái vị thành niên (chưa đủ 18 tuổi) của công dân Trung Quốc, vợ/chồng và con cái vị thành niên (chưa đủ 18 tuổi)của người nước ngoại đã được phép cư trú vĩnh viễn tại Trung Quốc.
  3. Những người sang Trung Quốc chăm sóc và hõ trợ cha mẹ công dân Trung Quốc, cũng như vợ/chồng và con cái vị thành niên (chưa đủ 18 tuổi) của họ
  4. Những người thuộc diện hợp tác khoa học kỹ thuật hoặc kinh tế thương mại. Người có giấy mời do Văn phòng Ngoại vụ, Sở thương vụ vv của chính quyền cấp tỉnh, Trung Quốc cấp, vợ/chồng và con cái vị thành niên (chưa đủ 18 tuổi)của họ

Theo thông báo từ Trung tâm visa Trung Quốc – DSQ Trung Quốc tại Việt Nam