Thông báo cấp visa Trung Quốc 2021

Thông báo về việc cấp visa Trung Quốc năm 2021 mới nhất. 

Hiện nay, Trung tâm visa Trung Quốc thụ lý nhận hồ sơ áp dụng cho các loại thị thực (visa)sau:

1. Visa thương mại có thư mời PU (ko cần có chứng nhận tiêm vắc xin)

Những người thuộc diện hợp tác khoa học kỹ thuật hoặc kinh tế thương mại. Người có giấy mời do Văn phòng Ngoại vụ, Sở thương vụ v.v.. của chính quyền cấp tỉnh, Trung Quốc cấp.

2. Visa thương mại ko có thư mời PU (kèm thêm chứng nhận tiêm vắc xin do Trung Quốc sản xuất, ko chấp nhận loại nước khác sản xuất)

Thủ tục: 

  • HC gốc
  • 2 ảnh
  • CMT photo
  • SHK Photo
  • Thư mời từ đối tác TQ
  • DKKD TQ và DKKD VN bản sao
  • Quyết định cử công tác từ VN

3. Visa thăm thân cho vợ chồng con cái người thân (thủ tục như cũ nhưng kèm thêm chứng nhận tiêm vắc xin do Trung Quốc sản xuất, ko chấp nhận loại nước khác sản xuất)

Theo thông báo từ Trung tâm visa Trung Quốc – DSQ Trung Quốc tại Việt Nam